Domstolsväsendet och åklagarväsendet

Motion 2004/05:Ju339 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

av Johan Pehrson m.fl. (fp)
Sammanfattning

Ett öppet, oberoende och effektivt domstolsväsende är en förutsättning för ett rättssäkert samhälle. Den socialdemokratiska regeringens åtstramning av domstolsorganisationens budget och ett starkt grepp om verksamheten genom Domstolsverket medför dock inte en önskvärd utveckling av det svenska domstolsväsendet. Regeringen har under en längre tid negligerat behovet av utökade resurser till följd av en kraftigt ökad måltillströmning både till tings- och länsrätter. Det har blivit medborgarna som kommit i kläm när domstolarnas handläggningstider ökat. Det pågående arbetet med att reformera tingsrättsorganisationen - med omfattande sammanläggningar av tingsrätter runt om i landet - sker utan en heltäckande analys av såväl ekonomiska konsekvenser som följderna för medborgarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)