Döva och larm

Motion 1998/99:Fö701 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Det är i dagsläget oklart vem som ska ansvara för att ett larm
i krissituation når döva medborgare. Såväl Räddningsverket
som Socialstyrelsens beredskapsenhet har enligt uppgift
aktualiserat frågan. Ett exempel på problemet är olyckan i
Stockholm när en tankbil välte och giftig gas spreds. Flera
hörselskadade och döva personer hade ingen aning om vad
som hände och kunde än mindre företa den evakuering som
behövdes.
Sådana exempel visar på nödvändigheten av att ansvarsfrågan snarast
klaras ut och att det skapas ett fungerande system för hur hörselskadade och
döva skall nås av larm vid denna typ av krissituationer.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändigheten av att alla medborgare kan nås av larm i olika
krissituationer.

Stockholm den 19 oktober 1998
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)