Drogfria avdelningar i fängelser

Motion 1998/99:Ju506 av Elisebeht Markström m.fl. (s)

av Elisebeht Markström m.fl. (s)
Bruket av narkotika är en styggelse för både kvinnor och
män. Det leder oftast till misär, skulder, misshandel och brott
och så småningom till dom och fängelsestraff. Det är inte
ovanligt att en  missbrukare vill försöka att under strafftiden
bli fri från sitt beroende och att hon/han begär vid
intagningen till fångvårdsanstalten att få komma till en
drogfri avdelning.
 Att avtjäna sitt straff på en drogfri avdelning kan anses vara självklart
eftersom alla fångvårdsanstalter bör vara drogfria. Så är dock inte fallet i dag
men det skulle vara humant och långsiktigt ekonomiskt försvarbart med
särskilda insatser och kontroller för den som verkligen vill bli av med sitt
beroende. I dag kan inte kriminalvården garantera en drogfri miljö på våra
anstalter. De avdelningar som finns är det kö till och många måste avvisas.
Målet måste vara en drogfri kriminalvård. Om inte det kan ordnas måste
ett absolut minimikrav vara att den som vill bli av med sitt drogberoende kan
avtjäna sitt straff i en drogfri miljö och få  adekvat hjälp för att nå sitt
mål.
I syfte att ge möjlighet att bli fri från drogberoende under avtjänande av
fängelsestraff anser vi att det åtminstone skall finnas en drogfri fångvårds-
anstalt i varje kriminalvårdsregion där man kan få kvalificerat stöd för att bli
av med sitt beroende.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om drogfria avdelningar på våra fångvårdsanstalter.

Stockholm den 27 oktober 1998
Elisebeht Markström (s)
Siw Wittgren-Ahl (s)

Inger Segelström (s)

Anne Ludvigsson (s)

Agneta Brendt (s)

Monica Green (s)

Eva Arvidsson (s)

Berit Andnor (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)