Egenmakt, arbete och jämlikhet – liberal integrationspolitik

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Bakgrund och sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 4

Integrationspolitik och kampen mot utanförskapet 4

Sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 6

Bryt utanförskapet! 11

Egenmakt och arbete – den liberala vägen till integration 11

Utanförskapets Sverige – problembeskrivning 11

Sverige, ett delat land 11

Utanförskap och invandring 13

Utanförskapets historia 14

Utanförskapets strukturella orsaker 15

Diskriminering och utanförskap 17

Segregerande socialpolitik och utanförskap 18

Folkpartiet liberalernas aktionsprogram mot utanförskapet 19

Den liberala vägen ut ur utanförskapet 19

En miljard kronor satsas i kampen mot utanförskapet 19

Egenmakt i stället för omhändertagande 20

Frigörande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)