Ekobrottsmyndigheten

Motion 2005/06:Ju536 av Yoomi Renström (s)

av Yoomi Renström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur ekobrott kan bekämpas effektivare.

Motivering

I regeringens arbetsmarknadspolitiska paket ges Skatteverket möjlighet att under 2006/07 anställa 420 personer som en utökad resurs i kampen mot skattefusk och skattebedrägeri.

Det är en bra satsning som visar på att vi genom skattesystemet kan ta ett gemensamt ansvar för alla i samhället men inte tolererar att det generösa systemet utnyttjas på ett orättfärdigt sätt.

En sannolik konsekvens av denna extra granskning av skattefusk blir att det kommer att uppdagas en hel del större skattebrott som måste lämnas över till Ekobrottsmyndigheten för vidare undersökning.

Det har på olika sätt framkommit att Ekobrottsmyndigheten med dagens resurser har svårigheter att hinna utreda de ärenden den har. Detta gör att samhället ofrivilligt går miste om stora skatteintäkter. Det vore därför logiskt om en del av den resursförstärkning som kommer Skatteverket till del även kommer att gälla för Ekobrottsmyndigheten.

Från samhällets och politikens sida är det viktigt att visa människor att det är minst lika viktigt, om inte viktigare, att utreda stora ekonomiska brott som att förhindra mindre skattefusk.

Stockholm den 4 oktober 2005

Yoomi Renström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)