Ekomuseum i Bergslagen

Motion 2007/08:Kr268 av Carin Runeson och Olle Thorell (s)

av Carin Runeson och Olle Thorell (s)
s45099

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom befintliga ramar omprioritera i syfte att ge stiftelsen Ekomuseum Bergslagen statlig finansiering.

Motivering

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen har nu verkat i tjugo år. Verksamheten började som något av ett museiexperiment men har allteftersom åren gått utvecklats till en stark samarbetsorganisation mellan sju kommuner och två län, Smedjebackens och Ludvika kommuner i Dalarna samt Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar i Västmanland.

Ekomuseum Bergslagen är ingen byggnad med samlingar av föremål utan ett museum utan väggar uppbyggt kring en rad sevärdheter som berättar om människors liv och arbete i Bergslagen genom tiderna. Det är mer än 15 mil mellan Säfsnäs i norr till Strömsholm i söder.

Besöksmiljöerna uppvisar olika teman, exempelvis hyttor, smedjor, kolartorp och gruvor men också bergsmansgårdar, kraftverk och konstutställningar, allt bevarat för att ge besökaren insikt i hur järn har brutit bygd i Bergslagen.

Miljöerna är av stort industri- och kulturhistoriskt intresse och binder samman nutidens befolkning med Bergslagens unika historia. Inte minst för skolorna i området är Ekomuseum Bergslagen en stor och identitetsskapande kunskapsresurs.

Rent organisatoriskt är Ekomuseum en liten verksamhet med stöd av ideella krafter. Samarbetet med kommunerna sker via kultur- och turistverksamheten. Ekonomin bärs av stiftarnas årliga fasta bidrag, men för att kunna finansiera verksamheten har också krävts och erhållits medel ur statliga fonder samt från EU.

Ekomuseum Bergslagen är vid det här laget en välkänd och uppskattad verksamhet och har även tilldelats internationella utmärkelser. Museet ingår i såväl ett nationellt som ett internationellt nätverk av ekomuseum, som det är av största vikt att ytterligare utveckla med tanke på det kulturhistoriska värdet samt betydelsen för kommunerna och deras besöksnäring.

För att medge denna möjlighet till långsiktig planering och utveckling bör Ekomuseum Bergslagen ha en statlig finansiering som grund för sin verksamhet. Att i dag lyfta fram och synliggöra historien och grunden till vårt samhällsbygge är en god inteckning i framtiden.

Stockholm den 2 oktober 2007

Carin Runeson (s)

Olle Thorell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)