Ekonomisk vägledning för vissa äldre

Motion 2012/13:C448 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

av Agneta Luttropp m.fl. (MP)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma behovet samt återkomma med förslag gällande ekonomisk vägledning för en del äldre.

Motivering

Ett problem som en del märker av när de blir äldre är att det kan vara svårt att ta hand om sina angelägenheter, inte minst ekonomiska. För många är det inte något som helst problem, medan det för andra kan vara ett påtagligt bekymmer.

Att aggressiv marknadsföring ofta sker per telefon är ingen nyhet. Den senaste tiden har frågan uppmärksammats mer, och inte minst att äldre ofta kan hamna i en situation där man ingått ett avtal utan att förstå hur det gått till. Det kan vara svårt att vara snabb och stå på sig om sina rättigheter när man är till åren kommen och kanske sjuklig.

Att kvinnor ofta överlever män är ingen nyhet. I en del av dessa förhållanden är det männen som skött familjens ekonomi. Det är ett nytt osäkert skede, och en del vittnar om att man kommit efter med räkningar och fått betalningsanmärkningar. Steget till att behöva god man eller förvaltare är långt, men det kan behövas ett särskilt utformat stöd, särskilt för personer som inte har hjälp av släktingar. Ibland kan behoven uppmärksammas hos sjukvården, där i bästa fall en kurator kan hjälpa till, men långt ifrån alltid. Och det är inte säkert att kommunens budgetrådgivning är anpassad för att hjälpa till med de mer sammansatta behov den äldre kan ha.

Det är inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig. Vi anser att problematiken bör uppmärksammas och att regeringen bör återkomma med förslag på hur det skulle kunna underlättas för äldre som behöver ett sådant stöd att få det.

Stockholm den 5 oktober 2012

Agneta Luttropp (MP)

Tina Ehn (MP)

Kew Nordqvist (MP)

Mats Pertoft (MP)

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)