Elektroniska signaturer

Motion 2007/08:K201 av Hillevi Larsson (s)

av Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta elektroniska signaturer som ett alternativ till nuvarande system med handskrivna namnteckningar för motioner, interpellationer och enkla frågor.

Motivering

Den snabba utvecklingen av Internet har inneburit stora fördelar när det gäller att överbrygga geografiska avstånd mellan människor. Man kan numera kommunicera fritt över hela världen med hjälp av videokonferenser och datorkommunikation. Även affärsuppgörelser kan träffas via nätet, utan att man nödvändigtvis måste träffas öga mot öga. Detta sparar både tid och pengar.

En av nyheterna är möjligheten att underteckna dokument med hjälp av elektroniska signaturer. Detta är ett säkert, snabbt och enkelt alternativ till långa och kostsamma resor. Det är nu dags att även riksdagen tar till sig den nya tekniken och gör det möjligt för ledamöterna att underteckna sina motioner, interpellationer och enkla frågor med hjälp av en elektronisk signatur i stället för en handskriven namnteckning.

Riksdagens datorsystem är mycket säkert för intrång från obehöriga. Dessutom kommer varje signatur att vara unik och känd endast av ledamoten i fråga. Som en extra säkerhetsrutin kan ett e-postmeddelande med vändande post automatiskt inkomma i ledamotens in-box som bekräftelse när man lämnat in en motion, interpellation eller fråga till riksdagens kammarkansli.

Nuvarande system med handskrivna namnteckningar missgynnar alla de ledamöter som inte bor i Stockholm. En stor del av riksdagsuppdraget utövas i hemorten hos dem man företräder, men trots det är det i Stockholm allt måste undertecknas för hand.

Om man till exempel under ett riksdagsuppehåll vill ställa en fråga eller interpellation som är brådskande måste man då företa en resa till Stockholm även om man inte har något annat ärende dit.

Detsamma gäller riksdagsmotioner. Även om man inte har något ärende till Stockholm under sista delen av allmänna motionstiden (där de sista dagarna är plenifria, det vill säga inget händer i riksdagen, så att ledamöterna ska ha tid att koncentrera sig på motionsskrivande) ska man alltså ändå tvingas åka dit bara för att underteckna motioner. Detta är ett slöseri med ledamöternas tid och energi och kan dessutom leda till onödiga resor som belastar miljön och skattebetalarna.

Det är nu dags att riksdagen tar till sig den nya tekniken och samtidigt skapar jämlika villkor för ledamöterna oavsett var de råkar bo i landet. Som en bonus sparas tid, som nu går åt till att springa med undertecknade papper fram och tillbaka mellan riksdagens kammarkansli och ledamöters och anställdas arbetsrum.

Stockholm den 20 september 2007

Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-21 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)