En aktiv industripolitik

Motion 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:1737

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En aktiv industripolitik

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Svensk industri

4En hållbar mineralpolitik

5En hållbar stålproduktion

6Ett hållbart skogsbruk för en stark skogsindustri

7Export

7.1Exportstöd för små och medelstora företag

8Forskning och utveckling

8.1Omställning

8.2Kapitalförsörjning

9Ett nordiskt perspektiv

10Kompetensförsörjning

11En jämställd industri

12Det sociala skyddsnätet

13Arbetsmiljö

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda länsstyrelser bör ges ett förstärkt uppdrag att verka för en allsidig utveckling av gruvsamhällena så att de attraherar både kvinnor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)