En återupprättad välfärd

Motion 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen

2010/11:Fi231

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

En återupprättad välfärd

SD180

1 Sammanfattning

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster–höger-skalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I riksdagen samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

I denna budgetmotion presenterar Sverigedemokraterna ett förslag för hur vi kan återupprätta svensk välfärd och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)