En bostadspolitik för framtiden

Motion 2005/06:Bo335 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

1 Sammanfattning

Centerpartiet eftersträvar en bostadspolitik baserad på federalismens principer där makten byggs underifrån och var och en är delaktig i utformningen av sitt boende. Var och en ska själv kunna välja var och hur man vill bo. I sitt val är det viktigt att få möjligheten att kunna ta ansvar för sig själv utan att staten behöver gå in och styra genom skatter eller bidrag. Genom en lokalt anpassad bostadspolitik ges förutsättningar för var och en att kunna påverka sitt boende, oavsett var man bor. Centerpartiet vill se en reformerad bostadspolitik med ett större marknadsekonomiskt inslag. Genom att låta marknaden styras av vad människor faktiskt vill ha kan inflytande och delaktighet i boendet öka. Vi vill även öka mångfalden på bostadsmarknaden för att underlätta för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (34)