En egen organisation för trafikpolisen med ett tydligt uppdrag

Motion 2016/17:747 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att studera, utreda och eventuellt därefter införa en liknande trafikpolis som tyska BAG i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 januari 2015 blev alla landets polismyndigheter en polismyndighet.

Ett problem som växer är den olagliga yrkestrafiken på våra vägar samtidigt som kontrollerna på vägarna och antalet trafikpoliser minskar och resultatet blir att olagliga transporter kan köra på våra vägar utan större risk att bli stoppade. Detta snedvrider konkurrensen inom yrkestrafiken och de lagliga åkerierna blir utkonkurrerade på grund av den olagliga yrkesverksamheten. Tyskland har en annan modell för att kontrollera yrkestrafiken, där man har en egen myndighet som kallas BAG som sköter kontrollen på vägarna. Detta är en modell som behöver studeras, undersökas och eventuellt införas även i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)