En frihetens författning

Motion 2001/02:K236 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2001/02:K236

av Bo Lundgren m.fl. (m)

En frihetens författning

1 Sammanfattning

För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige skall kunna leva upp till internationella åtaganden.

Sveriges grundlag har förändrats gradvis sedan tillkomsten för 30 år sedan, vilket har bidragit till att författningen blivit bättre. En genomgripande förändring i maktdelande riktning vore emellertid ändamålsenlig. Vi ser stora fördelar med att makten delas mellan olika, på demokratiska grunder, sammansatta institutioner. En sådan författningsutveckling skulle vara stimulerande för folkstyret, öka medborgarnas möjligheter att påverka framtiden samt stärka de rättsstatliga principerna.

Som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)