En grönare stad är en trevligare stad

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2010/11:T502

av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

En grönare stad är en trevligare stad

MP1001

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

En grönare stad är en trevligare stad 6

Bygga vidare 7

Plats för det mänskliga 8

Låt bilarna rulla 9

Mjuka transporter 9

En stad med god och grön miljö 10

Mer natur där vi bor 10

En stad som ger möjlighet till rörelse 11

En stad där människor ges inflytande 11

Utmaningar 12

Konflikten om ytan 12

Gaturummets förändring under 1900-talet 12

Köplador utanför städerna utarmar handel i närområdet 13

Barns självständiga rörelsefrihet har minskat 14

Vem styr stadsutvecklingen? 15

Så gör andra 15

Vauban i Freiburg: Lokalt inflytande gav parkeringsfria
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (27)