En hållbar energipolitik

Motion 2004/05:N307 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2004/05:N307

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

En hållbar energipolitik

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Energipolitikens mål 4

4 Fossilgasen 4

5 Gas för fordon 6

6 Oljan 6

7 Torv 8

8 Kärnkraften 9

9 Vindkraft 12

10 Solvärme 13

11 Energiforskning 14

12 Effektivare energianvändning 14

13 En effektivare elmarknad 15

14 Drivmedel 16

2

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en stor utbyggnad av fossilgasnätet är oförenlig med de av riksdagens beslutade klimatmålen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringens prövning enligt miljöbalken och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (22)