En hållbar energipolitik

Motion 2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2016/17:1772

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

En hållbar energipolitik

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Energipolitikens inriktning – Den svenska energipolitiken

2 Energitillförsel

2.1 Vattenkraft

2.1.1 Utökad magasineringskapacitet

2.1.2 Fastighetsskatt på vattenkraft

2.1.3 Småskalig vattenkraft

2.1.4 Nyprövningar av tillstånd för småskalig vattenkraft

2.2 Kärnkraft

2.2.1 Effektskatten

2.2.2 Kärnteknisk forskning

2.2.3 Forskningsreaktor

2.2.4 Stopplag för ny kärnkraft

2.3 Vindkraft

2.3.1 Djurliv

2.3.2 Fondering av medel för skrotning av uttjänta vindkraftverk

2.3.4 Förlorat fastighetsvärde

2.3.5 Fastighetsskatt på vindkraft

2.3.6 Bygdemedel för vindkraften

2.4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (38)
Behandlas i betänkande (18)