En jämlik och jämställd äldreomsorg

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:So590

av Lars Ohly m.fl. (V)

En jämlik och jämställd äldreomsorg

V507

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 6

4.1 LOV och kommande tvångslagstiftning 7

4.2 Privatiseringar ger otryggare personal 8

4.3 Gemensamma skattepengar slösas bort 9

5 Så vill vi utveckla äldreomsorgen 10

5.1 Satsa på förebyggande insatser 11

5.2 Bygg ut äldreomsorgen 11

5.3 Ett äldreomsorgslyft med kompetenssatsning och utbildningsvikariat 12

5.4 Det ska vara billigt att få hemtjänst 12

5.5 Gör det lättare att få hemtjänst 13

5.6 Verklig valfrihet i vardagen – skapa utrymme för inflytande och flexibilitet 14

5.7 Bra hemtjänst kräver kontinuitet 15

5.8 Maten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (27)