En jämlik och jämställd vård och omsorg för äldre

Motion 2013/14:So594 av Eva Olofsson m.fl. (V)

av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:So594

av Eva Olofsson m.fl. (V)

En jämlik och jämställd vård och omsorg för äldre

V583

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 En jämlik och jämställd äldreomsorg 6

5 Äldreomsorgen behöver mer resurser 7

6 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 8

6.1 Konkreta förslag 9

6.2 Äldres valfrihet, inte företagens 9

6.3 Privatiseringar ger otryggare personal 10

7 Bygg fler vård- och omsorgsboenden 12

8 En bättre och rättssäker demensvård 12

8.1 Mer personal i demensvården 13

9 Valfrihet i vardagen på boenden 14

10 En hemtjänstmiljard för att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten 14

10.1 Biståndsbedömningen 14

10.2 Kedjan måste hålla från biståndsbeslut till utförd hemtjänst. 15

10.3 Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)