En liberal landsbygds- och glesbygdspolitik för tillväxt

Motion 2004/05:N254 av Yvonne Ångström m.fl. (fp)

av Yvonne Ångström m.fl. (fp)
Sammanfattning

Folkpartiet anser att Sverige behöver en modern landsbygdspolitik både i Sverige och Europa. Målet för den liberala landsbygdspolitiken är att öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Landsbygdspolitikens syfte måste vara att ta tillvara hela landets möjlighet till tillväxt. Vi vill därför aktivt främja landsbygdens utvecklingsmöjligheter genom att

främja tillväxt på landsbygden,

främja ett hållbart utnyttjande av de förnyelsebara naturtillgångarna,

förbättra funktionsdugligheten hos det redan befintliga servicenätet och

utveckla kvaliteten på landsbygdens boendemiljö och dess samhällsstruktur.

De två viktigaste förutsättningarna för att få en levande landsbygd är goda kommunikationer och livskraftigt småföretagande. På landsbygden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (28)