En liberal miljöpolitik

Motion 1996/97:Jo759 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1996/97:Jo759

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

En liberal miljöpolitik

Inledning

Utgångspunkter

Ett milleniumskifte står för dörren. Med nuvarande livsstil
hos stora delar av jordens befolkning är det inte sannolikt att
några människor kommer att få uppleva detta symboliska
skeende igen. Det avgörs av vilken hänsyn mänskligheten
väljer att ta till de grundläggande ekologiska sambanden på
vår planet under de kommande åren.

Människan har en rätt att bruka naturen, men inte att förbruka den. När vi
nyttjar naturresurserna måste därför detta alltid ske med hänsyn till naturens
egna gränser. Vi behöver således backa ut från den ekologiska
återvändsgränd som nuvarande levnadsmönster har lett oss in i. Det gäller att
snarast möjligt återgå till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (64)