En livskraftig landsbygd

Motion 2004/05:N407 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2004/05:N407

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

En livskraftig landsbygd

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Basen är företagande 4

5 Låt Sveriges bönder bli jämlika 5

6 Infrastrukturens betydelse 6

7 Genusperspektiv på företagandet 7

8 Den sociala ekonomin 8

9 Jordförvärvslagstiftningen 9

10 Lokala förvaltningsmodeller 9

11 Lokal demokrati - underifrånperspektiv 10

12 Stöd till allmänna samlingslokaler 10

13 Grundservicepaket och servicepunkter 11

14 Jord- och skogsbruk 12

15 Byskolan - livsnerven i byn 12

16 Rättssäkerhet även på landsbygden 13

17 Stöd till norra Sverige 13

18 Ett delat Sverige 14

19 Ett starkt landsbygdsverk 14

2

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (13)