En livskraftig landsbygd

Motion 2005/06:MJ447 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Det bullrar i byarna 5

5 Basen är företagande 6

5.1 Genusperspektiv på företagandet 7

6 Låt Sveriges bönder bli jämlika 8

6.1 Jord- och skogsbruk 8

7 Bra kommunikationer är livsnödvändiga för landsbygden 9

7.1 Bensinskatten 9

7.2 Investeringar i vägar och järnvägar 9

Teleförbindelserna 10

7.4 Bredband till alla 10

8 Lås inte in den som skyddar sina djur 11

9 Ljus och värme 12

10 Upprätthåll rättssamhället 14

11 Stärk det civila samhället 14

11.1 Det civila samhällets betydelse vid kriser 14

11.2 Den sociala ekonomin 14

11.3 Stöd till allmänna samlingslokaler 15

12 Lokal förvaltning 16

13 Lokal demokrati – underifrånperspektiv 17

14 Säkerställ
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (5)