En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik

Motion 2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:1939

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

3.1 Varför drivs människor på flykt?

3.2 Flyktingkonventionen

3.3 Feministisk migrationspolitik

4 Dra tillbaka den tillfälliga lagen

4.1 Retroaktiv lag

5 Ensamkommande barn

5.1 Amnesti

5.2 Avsaknad av id-handlingar

5.3 Stärk barnrättsperspektivet i utlänningslagen

5.4 Stärk barnrättsperspektivet i asylutredningen

5.5 Stärk genusperspektivet

6 En rättssäker asylprövning

6.1 Asylprocessen – brister i prövningen och långa handläggningstider

6.2 Tolkar

6.3 Exkluderingsärenden

6.4 Stöd från Migrationsverket och biträden

6.5 Åldersbedömningar

6.6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (41)