En modern arbetsmiljö för ett modernt arbetsliv

Motion 2011/12:A337 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
S19226

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Arbetsmiljöverket och dess arbete.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt centrum för arbetslivsforskning.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förstärkning av skyddsombudens roll i arbetslivet.

Motivering

Vår samhällsmodell bygger på att alla som kan ska arbeta. Att ha ett arbete är viktigt för alla människor. Det ger frihet genom att man får en egen inkomst, det ger gemenskap med arbetskamrater och det ger egen utveckling. Därför är en stark, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi förutsättningen för en bred politik för fler arbetstillfällen och full sysselsättning.

Men arbetslivet måste bli tillgängligt för alla medborgare. Människors kompetens, kunskaper och erfarenheter måste på ett bättre sätt än idag tas tillvara i arbetslivet. Det är arbetets villkor, arbetsuppgifternas utformning och arbetsmiljön som avgör om vi ska ha förutsättningar att jobba utan att slitas ut eller skadas fysiskt eller psykiskt. Därför spelar arbetsmiljön en avgörande roll i dagens och morgondagens arbetsliv.

Alla ska ha rätt arbeta i en trygg och säker miljö, där man får yrkesmässig och personlig utveckling. Arbetet ska också främja jämställdhet och ge en social gemenskap. Då finns förutsättningar för att man ska kunna avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.

Om vi ska klara detta måste arbetsmiljön förbättras. Vi behöver tillföra resurser så att Arbetsmiljöverket aktivt kan arbeta för att stärka arbetsmiljöarbetet i hela vårt land. Vi behöver också särskilda resurser som är riktade mot speciellt utsatta branscher.

Vi föreslår att arbetslivsforskningen samlas i ett nationellt centrum, där arbetslivets forskningsbehov kan formuleras och där kunskaper om pågående forskning kan delges dem som är aktiva i arbetsmiljöarbete på olika sätt.

Vi anser att skyddsombudens roll på den enskilda arbetsplatsen generellt måste stärkas och därmed behöver ekonomiska medel ställas till förfogande för utbildning av skyddsombuden.

Stockholm den 3 oktober 2011

Caroline Helmersson Olsson (S)

Agneta Gille (S)

Anders Karlsson (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Annelie Karlsson (S)

Börje Vestlund (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Christer Adelsbo (S)

Christina Oskarsson (S)

Christina Zedell (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Gunilla Svantorp (S)

Gunnar Sandberg (S)

Hans Hoff (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Ingemar Nilsson (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Katarina Köhler (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Krister Örnfjäder (S)

Kurt Kvarnström (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Leif Pettersson (S)

Lennart Axelsson (S)

Mattias Jonsson (S)

Monica Green (S)

Peter Johnsson (S)

Peter Persson (S)

Suzanne Svensson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (3)