En modern bostadspolitik

Motion 2013/14:C454 av Lena Sommestad m.fl. (S)

av Lena Sommestad m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en modern social bostadspolitik som särskilt beaktar vikten av god tillgång på bra bostäder för hushåll med låg inkomst.

Motivering

Bristen på bostäder och de allt högre bostadskostnaderna är ett stort problem på många platser i Sverige. Bostadsbristen och de höga kostnaderna för boende slår hårt inte minst på de unga, som ska ta sig in på arbetsmarknaden. Därtill är bostadsbristen en fråga om jämställdhet. Brist på bostäder och höga kostnader för boende begränsar friheten för kvinnor, som generellt har mindre ekonomiska resurser än män.

Visstidsanställningar och deltid är vanligare bland unga kvinnor än bland unga män. Unga kvinnor har också generellt sett lägre löner. Detta gör det särskilt svårt för unga kvinnor att skaffa sig en egen bostad i ett läge med stor bostadsbrist.

Låg inkomst skapar också särskilda problem för kvinnor i högre ålder som behöver en bostad, till exempel efter en skilsmässa eller som kvinnlig pensionär. Ensamstående mödrar behöver därtill ett boende som fungerar väl för barnen. Frånskilda föräldrar behöver kunna bo nära varandra. Kvinnor i alla åldrar med genomsnittligt låga inkomster behöver tillgång till bra bostäder till rimliga priser!

Ett särskilt problem utgör boendet för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Kvinnojourerna rapporterar att de måste tacka nej till många kvinnor som akut behöver skyddat boende, därför att kvinnor som är färdiga att slussas ut från kvinnojouren inte kan få tag i en bostad. Detta är helt oacceptabelt.

Ett bra boende är slutligen en viktig förutsättning för att unga människor ska välja att bilda familj. Idag är genomsnittsåldern för första barnet i Sverige 29 år för kvinnor och 31 år för män. Det kan jämföras med 1970, då svenska kvinnor födde sitt första barn vid 24 års ålder. Att senarelägga barnafödandet kan ha många fördelar, men också nackdelar, i synnerhet för kvinnor. Kvinnor kan till skillnad från män inte bli föräldrar vid hög ålder. Fertiliteten avtar redan efter 30 och även om många kvinnor idag får barn vid 40 och mer, är ofrivillig barnlöshet ett växande problem. Tillgång till en bostad när man är redo att skaffa barn är en särskilt viktig frihets- och välfärdsfråga!

Sverige måste komma igång med bostadsbyggande i de regioner där fler bostäder behövs, och Sverige behöver också utveckla en modern, social bostadspolitik som utgår från att bostaden inte är en vara som andra utan en förutsättning för arbete, familjebildning och välfärd.

Stockholm den 3 oktober 2013

Lena Sommestad (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)