En modern kommunallag

Motion 2016/17:641 av Helén Pettersson i Umeå och Björn Wiechel (båda S)

av Helén Pettersson i Umeå och Björn Wiechel (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kommunallagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I kommunallagen finns idag en stor brist. Förtroendevalda i kommun och landsting har inte möjlighet att vara vare sig sjukskrivna eller föräldralediga. Detta slår hårt mot både kvinnor, som tar ut den största delen av föräldraledigheten, och män, då det omöjliggör för politiker att ha jämlika relationer med sin partner.

Sedan kommunallagen skrevs har samhället och sammansättningen av förtroendevalda förändrats. Bland annat har Socialdemokraterna infört varvade listor till alla val, och allt fler kvinnor kommer in på ledande positioner. Vi ser även en stor förändring av ålderssammansättningen på våra förtroendevalda politiker, då allt fler yngre tar plats i de folkvalda församlingarna. Detta är naturligtvis mycket bra, men det ställer också mer krav på en modern lagstiftning kring möjligheten att kunna ta politiska uppdrag och få vardagen att fungera.

För att dagens politiker ska kunna forma en jämlik framtid måste också förändringen starta för våra politiker. Därför bör en översyn av kommunallagen genomföras i syfte att möjliggöra för förtroendevalda politiker att kunna vara föräldralediga, sjukskrivna, och vara hemma för vård av sjukt barn.

Helén Pettersson i Umeå (S)

Björn Wiechel (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)