En modern lärlingsutbildning

Motion 2005/06:Ub515 av Anders G Högmark m.fl. (m)

av Anders G Högmark m.fl. (m)
[1]

Thomsson, H och Hoflund, L, Vem ska hjälpa vem? En kritisk analys av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till kvinnor med invandrarbakgrund. Forskningsrapport 2000:9, IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)