En ny näringspolitik i globaliseringens tid

Motion 2005/06:N437 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

av Eva Flyborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning

Den pågående globaliseringen i världsekonomin påverkar Sverige alltmer. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv har närmare 120 000 arbeten försvunnit netto från Sverige på grund av utflyttning de senaste fem åren och mer än 300 000 arbeten hotar att försvinna de närmaste fem åren.

Om jobb och välfärd ska tryggas i Sverige på sikt krävs det både politiska omprövningar och hårt arbete. I denna motion redovisar vi i Folkpartiet de politiska förslag som krävs för att Sverige åter ska bli ett land som sjuder av nyföretagande och där nya bärkraftiga jobb ersätter de som försvinner.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Innehållsförteckning 2

3 Förslag till riksdagsbeslut 3

4 Sverige och turboglobaliseringen 5

4.1 Sverige kan möta utmaningen 5

4.2 Fler
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (9)