En ny polisutbildning i Gävleborgs län

Motion 2005/06:Ju240 av Hans Backman (fp)

av Hans Backman (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att etablera en ny polisutbildning i Gävleborgs län.

Motivering

Genom uttalanden av justitieminister Thomas Bodström har det framgått att polisutbildningen kan komma att etableras på ytterligare tre orter i Sverige. Gävleborgs län och Högskolan i Gävle har anmält intresse för etablering av en ny polisutbildning i länet. Jag anser att Gävleborgs län är en lämplig region att etablera en ny polisutbildning på. Gävleborgs läns och Högskolan i Gävles intresseanmälan bör därför stödjas.

Gävleborgs län har under två år deltagit i Polishögskolans distansutbildning. Utbildningen har varit förlagd till Söderhamn och Centrum för flexibelt lärande. För närvarande deltar 23 studenter och fyra deltagare har efter den teoretiska delen ansökt om praktiktjänstgöring i regionen. Verksamheten har möjliggjorts genom nära samverkan med länets polismyndighet.

Polisstudenterna har genom att studierna genomförts i Söderhamn även haft samverkan med övriga lärcentrastudenter: socionom-, lärar- och sjuksköterskestudenter. Centrum för flexibelt lärande har samarbete med ett tiotal högskolor och universitet.

Genom etableringen av distansutbildningen till länet har nya målgrupper rekryterats, vilket i sin tur underlättat rekryteringen till de lokala polisdistrikten. En etablering av en ny polisutbildning i Gävleborgs län skulle ytterligare underlätta rekryteringen av poliser till länet. Detta är viktigt eftersom det råder polisbrist i flera kommuner i länet.

Kommuninnevånarna i flera av länets mindre kommuner känner oro för sin rättstrygghet. Företagarna känner oro för att utsättas för fler inbrott. Redan i dag drabbas företagare som haft många inbrott av svårigheter när de ska försäkra sina firmor. Detta gäller bl.a. min egen hemkommun Hofors.

Den otrygghet som växt fram hos befolkningen i landets små kommuner riskerar att leda till befolkningsminskning, då människor väljer att flytta till platser där de kan känna sig trygga. Kommunerna riskerar också att förlora företag och arbetslösheten riskerar därmed att öka. På sikt vore detta givetvis förödande för länets mindre kommuner.

Stockholm den 19 september 2005

Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)