En ny regionalpolitik

Motion 2004/05:N386 av Erling Wälivaara (kd)

av Erling Wälivaara (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som innebär att vissa glesbygdskommuner i Norrbotten görs till försöks- och modellkommuner för en ny regionalpolitik.

Motivering

Regeringen upprepar gång på gång att hela landet ska leva. Men när det blir fråga om att ge särskilt drabbade kommuner reella förutsättningar att utvecklas och fortleva lyser förslagen med sin frånvaro. Norrbotten har landets högsta arbetslöshet. Enligt Länsarbetsnämnden i Norrbottens läns senaste siffror ligger obalanstalet nära 10 procent. Särskilt svår är arbetslösheten i Pajala kommun.

7 av Norrbottens 14 kommuner uppvisar arbetslöshetssiffror på mer än 10 procent. Om Norrbottenskommunerna ska ha en möjlighet att överleva krävs en ny offensiv regionalpolitik.

Enligt min mening bör riksdagen begära att regeringen gör någon/några av Norrbottenskommunerna till försöks- och modellkommuner med en radikal ny regionalpolitik som ger dessa kommuner goda villkor att växa och utvecklas.

Pajala och Övertorneå kommuner har ut­arbetat ett sexpunktsprogram med punktinsatser som ger kommunerna förutsättningar och möjligheter att överleva. Kommunernas förslag handlar om arbetsgivaravgifter, sänkta energiskatter, statliga garantier för finansiering av eftergymnasiala utbildningar, infrastruktursatsningar för att främja turismen, lokalt anpassade arbetsmarknads-lösningar och friare arbetskraftsinvandring.

Regeringen bör pröva möjligheten att införa en ny regionalpolitik i någon eller några av ovannämnda kommuner.

Stockholm den 1 oktober 2004

Erling Wälivaara (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)