En politik som tar klimatfrågan på allvar

Motion 2005/06:MJ531 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Frågan om vilken politik Sverige ska föra för att minska mänsklighetens klimatpåverkan är en av de viktigaste frågor som svenska politiker ställs inför över huvud taget.

Målet bör ändras så att det anges som en acceptabel temperaturhöjning som följd av mänskliga aktiviteter, inte halten växthusgaser i atmosfären. Acceptabel temperaturhöjning bör fastställas till två grader på lång sikt. Denna förändring skulle innebära att Sverige följer IPCC:s (FN:s klimatpanel) rekommendationer till världens stater samt att målet sammanfaller med det mål som EU:s ministerråd fastställt för klimatet.

Som en konsekvens av temperaturförhöjningsbegränsningen bör internationellt fastställas begränsningar av utsläppen av växthusgaser för år 2020, år 2050 och år 2100. För att planerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (8)