En rättvis värld är möjlig

Motion 2008/09:U349 av Urban Ahlin m.fl. (s)

av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:U349

av Urban Ahlin m.fl. (s)

En rättvis värld är möjlig

s92007

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 4

Motivering 9

Solidaritetspolitik – vårt utvecklingssamarbete 10

Bakgrund 10

Politik för hållbar global utveckling 11

Solidaritetspolitik 11

Fattigdomsbekämpning i centrum 12

Klimatsmart bistånd 13

Konflikthantering, medling och fredsarbete 14

Kvalitetsförstärkning 14

Demokrati och mänskliga rättigheter 15

Jämställdhet 16

Ohälsa som hot mot utveckling 16

EU-bistånd 17

Information, förankring och återkoppling 17

Urholkning via uppblåsta skuldavskrivningar 17

Nej till överföring från biståndsramen till utgiftsområde 6 18

Globalisering 18

Den svenska välfärdsmodellen behövs i globaliseringen 20

Fördela
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (101)