En skattepolitik för arbete, kretslopp och rättvisa

Motion 1997/98:Sk698 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)
Sammanfattning

I Centerpartiets partimotion om skattepolitiken görs en analys av skatte­systemets syfte. I huvudsak är skatterna till för att finansiera utgifterna, att åstadkomma en rättvis fördelning och de är också styrande till sin karaktär. Det är särskilt viktigt på miljöns område för att minimera miljöskulden och leva upp till principen att förorenaren ska betala.

En kortare analys av 1990–1991 års skattereform inleder motionens därpå följande delar.

Arbetslösheten måste bland annat angripas med skattepolitiken. Center­partiet redovisar i motionen sin syn på hur skatterna bör sänkas för att åstadkomma ökad tillväxt och sysselsättning. Framförallt måste skatterna på arbete sänkas, vilket också berörs under den del av motionen som be­handlar det ekologiska lyftet. Där har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (12)