med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden

Motion 2007/08:MJ14 av Tina Ehn m.fl. (mp)

av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2007/08:MJ14

av Tina Ehn m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden

mp051

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder för att stärka miljöskyddet ska hanteras parallellt med åtgärder för att öka produktionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder för att öka produktionen måste utvärderas noggrant ur klimat- och miljösynpunkt och att direktiven i övrigt inte bör vara alltför styrande.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en mer långtgående skyldighet för markägare att värna om de allmänna värden som biologisk mångfald
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-04-09 Bordläggning: 2008-04-10 Hänvisning: 2008-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (62)