En stärkt brottsbekämpning

Motion 2005/06:Ju344 av Anne Marie Brodén och Henrik von Sydow (m)

av Anne Marie Brodén och Henrik von Sydow (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att bekämpa brott.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny och mer rättvis modell för fördelning av resurser till polisen.

Motivering

En väsentlig del av människors trygghet handlar om att bekämpa brott. Få saker skapar så mycket oro och otrygghet som kriminalitet, och våld och brott är förödande för människors frihet och trygghet. Att försvara alla människors rätt till ett tryggt samhälle utan brott kräver tydliga åtgärder: Sätt brottsoffren i centrum, öka antalet poliser och se till att lagarna tillämpas. Vår strävan är att brott alltid ska beivras och att lagarna ska följas.

Det svenska rättsväsendet är emellertid på reträtt. Det är inte något större fel på lagstiftningen, utan problemet är ofta att lagarna inte efterlevs. Många människor upplever det som att hela rättskedjan håller på att brista – trots att de som är verksamma inom rättsväsendet gör allt de kan.

I dag finns 415 poliser i Halland, vilket i förhållande till folkmängd och antalet anmälda brott ger en fjärdeplats när det gäller antalet brott per polis – och en artondeplats när det gäller antalet poliser per invånare. Vi anser därför att det behövs en mer rättvis fördelning av anslaget till den halländska polisen i förhållande till invånarantalet. Speciell hänsyn måste också tas till att Halland är ett turistlän som mer än fördubblar antalet människor under sommarmånaderna.

Fler synliga poliser kan ingripa varhelst brott begås och bättre stödja brottsoffren. För detta behöver vi en tydlig och konsekvent kriminalpolitik.

Stockholm den 28 september 2005

Anne Marie Brodén (m)

Henrik von Sydow (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)