En svensk universitetsutbildning för kiropraktorer

Motion 2008/09:Ub551 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Jan Ericson (m)

av Cecilie Tenfjord-Toftby och Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en universitetsanknuten kiropraktorutbildning bör etableras i Sverige.

Motivering

Regeringen har genomfört omfattande satsningar på förbättrad rehabilitering för långtidssjuka, vilket är berömvärt. Självklart är det inte lämpligt att utse någon åkomma som ska prioriteras särskilt, däremot kan man identifiera viktiga områden som behöver stärkas. Ett sådant område är kiropraktiken som spelar en stor roll i svensk sjukvård och rehabilitering av patienter.

Trots att kiropraktorernas kompetens är efterfrågad och trots att de har en viktig funktion att fylla så saknas ännu en universitetsutbildning till kiropraktor i Sverige. Detta är något som efterfrågas av dem som är verksamma inom professionen, både för att säkra kvaliteten och skapa underlag för vetenskaplig forskning. Universitetsanknutna kiropraktorutbildningar finns i dag i exempelvis England, Frankrike och Danmark, och planer finns för att starta sådana även i Norge, Spanien och Nederländerna.

Mot denna bakgrund bör staten se över förutsättningen att på sikt möjliggöra att en sådan utbildning kan bli verklighet även i Sverige.

Stockholm den 6 oktober 2008

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)