En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V)

av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:U329

av Hans Linde m.fl. (V)

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

V290

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Det svenska biståndet 5

4.1 Urholkningen av biståndet 5

4.2 Resultatstyrning och transparens i biståndet 5

4.3 Ett solidariskt bistånd 6

5 Skuldavskrivningar 7

6 Dac-reglerna 7

7 PGU millenniemålen – Sveriges roll ansvar 8

8 En feministisk biståndspolitik 9

8.1 En modern utrikesförvaltning 10

8.2 Internationella finansinstitutioner 11

9 Folkrörelsernas roll i biståndet 11

10 Klimatförändringarna 11

10.1 Klimatbistånd 12

10.2 Vatten och sanitet i biståndet 12

11 EU:s utvecklingspolitik 13

11.1 Långtidsbudgeten 14

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (22)