En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:U208

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

V296

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 PGU och millenniemålen 5

5 En solidarisk biståndspolitik 6

6 En feministisk biståndspolitik 7

6.1 En modern utrikesförvaltning 9

6.2 Internationella finansinstitutioner 9

7 Bistånd för hållbar utveckling 10

7.1 Klimatbistånd 10

7.2 Vatten och sanitet i biståndet 11

8 Kvalité och resultat i biståndet 11

8.1 Urholkningen av biståndet 12

8.2 Resultatstyrning och transparens i biståndet 12

8.3 Dac-reglerna 14

9 Folkrörelsernas roll i biståndet 14

10 EU:s utvecklingspolitik 15

10.1 Långtidsbudgeten 16

11 Skuldavskrivningar 16

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-26
Yrkanden (22)