En trygg hälso- och sjukvård - i rätt tid av hög kvalitet

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2015/16:3226

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

En trygg hälso- och sjukvård – i rätt tid av hög kvalitet

1. Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Moderata värderingar

4Moderata utgångspunkter

4.1 En gemensam rättvis solidarisk finansiering

4.2 I rätt tid med hög kvalitet

4.3 Politikens uppdrag

5Alliansregeringens hälso- och sjukvårdsreformer

5.1 En lagstadgad vårdgaranti

5.2 Ett fritt vårdval – lagen om valfrihet i vården

5.3 Sveriges första patientlag

5.4 Sveriges första samlade patientsäkerhetslag

5.5 En utbildningssatsning – fler läkare och sjuksköterskor

5.6 En nationell cancerstrategi

5.7 Nationella kvalitetsregister

5.8 Kömiljard – korta köer och minska väntetider

5.9
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (61)