En vegetarisk dag i veckan

Motion 2009/10:K351 av Anne Marie Brodén (m)

av Anne Marie Brodén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en vegetarisk dag i veckan för att värna vår hälsa och miljö.

Motivering

Vi lever i en tid där intresset för hälsa är enormt stort. De flesta av oss tänker på hur vi äter och hur vi mår, och det har utvecklats ett stort utbud av hälsotidningar, personliga tränare och nyttiga kostalternativ. Men ibland behövs det mer för att gå från ord till handling. Vi vet att dåliga matvanor och bristande motion är en vanlig förklaring till ohälsa. Arbetet med hälsofrågor är viktigt och ligger nära miljöfrågorna. Det är mycket glädjande att fler och fler väljer ekologiskt odlade produkter. Nästa steg bör vara att äta mer grönt.

Den 1 oktober, Vegetariska Världsdagen, uppmärksammas runtom i världen. Vegetariska Världsdagen uppmärksammas sedan slutet av femtiotalet, sedan Sverige på en internationell kongress i Hannover arrangerad av International Vegetarian Union väckte frågan om att man borde ha en vegetarisk världsdag. I Sverige har bl.a. Riksförbundet Hälsofrämjandet uppmärksammat dagen. Alla länder har sitt eget tema. I en del länder kommer man i år bland annat att ha en vegetarisk vecka och en vegetarisk dag i veckan på skolor och förskolor.

Det är dags att lyssna på miljöfördelarna med vegetarisk mat, såsom Rajendra Pachauri, ordförande i Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och Al Gore, som fått Nobels fredspris, berättar om. De visar på att det ger betydligt bättre effekt på klimatförändringarna att äta vegetariskt en gång i veckan än att minska bilåkandet.

För att lyckas behövs ibland insatser som kan underlätta för oss att välja hälsosamma alternativ. Exempel kan vara information till medborgarna, som kostrådgivning eller föräldraskapsstöd. Att underlätta för företag att satsa på friskvård eller kultur är också förslag till åtgärder. Men det kan även vara att få prova på nya saker såsom annorlunda maträtter. Alla länder talar om allt man vill göra för miljön, vilket är bra. Jag anser att det är ett viktigt att göra något konkret var och en som är bra för miljön och som också är bra för hälsan. Vegetarisk mat borde oftare vara ett naturligt alternativ på svenskarnas matbord.

Mitt förslag är att riksdagens olika restauranger inför en vegetarisk dag i veckan för att föregå med gott exempel. Jag vill se det som en uppmuntran till alla arbetsplatser, skolor och förskolor runt om i landet att göra på samma sätt.

Stockholm den 1 oktober 2009

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)