Energideklarationer

Motion 2013/14:C279 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undantag för energideklarationer vid uthyrning av småhus och översyn av regelverket för övriga fastigheter.

Motivering

Regelverket om energideklarationer är inte bara onödigt utan också dyrt för fastighetsägarna. Med tanke på den höga beskattningen av energi ligger det i varje fastighetsägares eget intresse att energieffektivisera sina fastigheter. Detta gäller både kommersiella fastigheter och privatägda småhus.

Riksrevisionen har vid en granskning konstaterat att hälften av alla energideklarationer inte innehåller några som helst förslag till åtgärder för att energieffektivisera byggnaderna. Man skriver att det är således få råd som fastighetsägarna får för sina pengar. Sverige har dessutom utformat reglerna så att de är hårdare än vad EU:s direktiv anger, även om reglerna har justerats lite på senare år.

För ägare av hyresfastigheter och kommersiella fastigheter i övrigt medför kravet på energideklarationer höga och onödiga kostnader. Man bör därför överväga att se över regelverket.

I vart fall bör de delar av regelverket som gäller krav på energideklarationer vid uthyrning av småhus övervägas att avskaffas. Regeringen vidtar ett antal åtgärder för att gynna andrahandsuthyrning, men kravet på dyra energideklarationer vid uthyrning av småhus motverkar dessa åtgärder. Till och med när hyresvärden står för kostnaderna för uppvärmning och el måste energideklaration göras! Kravet på energideklarationer vid uthyrning av småhus bör därför övervägas att avskaffas.

Stockholm den 23 september 2013

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)