Energieffektivisering av belysning

Motion 2014/15:429 av Phia Andersson (S)

av Phia Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över uppdragen till Fastighetsverket och Fortifikationsverket och inkludera energieffektivisering på belysningsområdet.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att ta fram en handlingsplan för hur en inventering av samtliga offentliga lokaler och fastigheter ska genomföras.

Motivering

Idag driver det offentliga Sverige – staten, kommuner och landsting verksamheter inom många olika områden runt om i Sverige. Sjukhus, skolor och myndighetsbyggnader är bara några exempel. Nästan hälften av dessa offentliga kontor har omoderna belysningssystem. Bland skolorna är andelen ålderdomlig belysning hela 73 procent. Staten, kommuner och landsting har med andra ord en viktig roll om energieffektiviseringen ska öka i Sverige. Vi vet idag att vi genom ny teknik kan spara energi upp till 80 procent. Samtidigt har det inte gjorts så många medvetna åtgärder för att kunna spara energi i offentliga miljöer de senaste åren. Här finns det goda möjligheter för regeringen att skapa riktlinjer och en handlingsplan för att gå i bräschen för en grönare offentlig arbetsmiljö.

Kommunerna har idag både klimatstrategi och miljöpolicyer där energieffektivisering är en viktig punkt. Men frågan om belysning är inte prioriterad av kommunerna. Oftast hamnar frågan långt ner på åtgärdslistan. Här har staten ett ansvar att ta fram en tydlig plan på hur energieffektivisering med fokus på besparing inom belysning kan hanteras vad gäller staten, kommuner och landsting.

Den förra regeringen gav Fastighetsverket och Fortifikationsverket i uppdrag att minska energianvändningen i offentliga byggnader. Det man missade i sitt uppdrag var just hur de offentliga byggnaderna kan spara energi genom att byta teknik till mer energieffektiva system. Regeringen bör därför se över sitt direktiv där energieffektivisering av belysning ingår.

För att ta täten i miljöarbetet och energieffektivisering bör därför staten överväga möjligheterna att ta fram en tydlig handlingsplan på belysningsområdet, samt se över uppdraget till Fastighetsverket och Fortifikationsverket vad gäller att minska energianvändning i offentliga byggnader.

.

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (2)