Energipolitik för sysselsättning och välstånd

Motion 1998/99:N228 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1998/99:N228

av Carl Bildt m.fl. (m)

Energipolitik för sysselsättning och välstånd

1 Sammanfattning

Moderata samlingspartiet föreslår en ny inriktning av energipolitiken så
att denna bidrar till att öka sysselsättningen och främja välståndet. Staten
skall inte detaljplanera och detaljreglera energisystemets utveckling, utan
fastställa långsiktigt hållbara ramar och villkor. Ansvaret för den
fortlöpande omställningen, miljöanpassningen och förnyelsen av
energiproduktionen skall vila på producenterna.

Energipolitiken är ett instrument för att nå övergripande mål som
konkurrenskraft, god miljö och välfärd. Kärnkraften är därmed inte något
självändamål, lika lite som dess avskaffande borde vara det. Alla slag av
energiproduktion har sina fördelar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (70)