Energipolitik för tillväxt, företagande och nya arbeten

Motion 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1997/98:N223

av Carl Bildt m.fl. (m)

Energipolitik för tillväxt, företagande och nya arbeten

Motion till riksdagen

1997/98:N223

av Carl Bildt m.fl. (m)

Energipolitik f�r tillv�xt, f�retagande och nya arbeten

Inneh�llsf�rteckning

1 Sammanfattning

Moderata samlingspartiet ser energipolitiken som ett instrument f�r att n�
�vergripande m�l som konkurrenskraft, god milj� och v�lf�rd. K�rnkraft
�r inte n�got sj�lv�ndam�l, lika lite som dess avskaffande borde vara det.
Alla slag av energiproduktion har sina f�rdelar och nackdelar.
K�rnkraftens nackdelar kan med stor marginal bem�stras. Om s� inte var
fallet skulle vi f�respr�ka nedl�ggning, inte av en, utan av tolv reaktorer.

Beslutet om en f�rtida k�rnkraftsavveckling �r illa underbyggt.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (70)