Entréavgifterna på statliga museer

Motion 2007/08:Kr294 av Louise Malmström och Jan Björkman (s)

av Louise Malmström och Jan Björkman (s)
s45102

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att återinföra den fria entrén på de nationella museerna.

Motivering

Reformen med fri entré på de nationella museerna var en stor succé. Flera museer har vittnat om hur helt nya grupper lockats att besöka deras verksamhet. Det som tidigare varit platser där välutbildad medelklass var i förkrossande majoritet hann bli platser där majoriteten kände sig välkommen. I faktiska siffror ökade antalet besök med 2,9 miljoner. En reform som byggde på att öka anslagen med 10 % resulterade i en ökning av antalet besök med 159 %.

Nu har alliansen satt stopp för denna framgångsrika reform som med så förhållandevis liten insats gav så stor utdelning. Besökssiffrorna på museerna har sjunkit kraftigt och museerna riskerar underskott i sin verksamhet som till och med överstiger den tioprocentiga besparing som indragandet av reformen utgjorde. Konsekvensen av förra årets beslut verkar alltså inte bara bli minskade besökssiffror och en tydligare klasspolitik. Som det ser ut nu verkar det dessutom som om besparingen i pengar uteblir. Det enda kloka vore att se över hur man ska återinföra den fria entrén på de nationella museerna.

Stockholm den 3 oktober 2007

Louise Malmström (s)

Jan Björkman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)