Entreprenörskap som en del av vårdutbildningen

Motion 2017/18:994 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera entreprenörskap och företagande i vårdutbildningar på högskolor och universitet samt tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tack vare den tidigare alliansregeringens politik, som skapat förutsättningar för fler alternativ bland annat inom vårdsektorn, har fler privata företag inom hälso- och sjukvården fått möjlighet att etablera sig i Sverige. Det är en positiv utveckling, både för patienter och för anställda. Den enskilda patienten som söker kontakt med sjukvården får tack vare fler företag ett ökat utbud och en ökad valfrihet. Dessutom får medarbetarna inom hälso- och sjukvården fler arbetsgivare att välja mellan. Det skapar en bättre arbetsmiljö även hos de traditionellt stora arbetsgivarna eftersom nya förebilder och konkurrenter växer fram.

Den nya utvecklingen innebär att befintliga utbildningar inom hälso- och sjukvården på universitet och högskolor behöver anpassas till de nya förutsättningarna. Ett viktigt inslag i utbildningen bör därför vara att studenterna får en systematisk insikt i entreprenörskap inom dessa utbildningar. Det talas fortfarande om landstingsutbildningar på vissa högskolor, men idag finns många olika arbetsgivare och dessutom goda möjligheter för nyutexaminerade att starta eget.

Regeringen bör mot bakgrund av det ovanstående överväga att se över möjligheten att ge Högskoleverket i uppdrag att anpassa utbildningarna inom traditionella vårdyrken så att entreprenörskap och företagande blir naturliga inslag.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)