Erkännande av Västsahara

Motion 2015/16:2191 av Johan Büser och Yasmine Larsson (båda S)

av Johan Büser och Yasmine Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västsahara har i år varit ockuperat under 40 års tid av Marocko. Diskussionen om en folkomröstning om självständighet har länge varit aktuell och har pekats ut av FN som en förutsättning för att det västsahariska folket ska få möjlighet att själva kunna avgöra sin framtid. Dessvärre har denna folkomröstning under lång tid förhindrats av Marocko.

Socialdemokraterna har på sina kongresser beslutat att erkänna Palestina och Västsahara. En av de första utrikespolitiska beslut som fattades av regeringen efter valet 2014 var att erkänna Palestina. Nu är det dags för Västsahara.

Riksdagen har redan den 5 december 2012 beslutat att Sverige snarast bör erkänna den Sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat. Riksdagen beslutade även att Sverige ska verka för detta inom EU. Tyvärr lämnade den borgerliga regeringen detta beslut utan avseende.

Den nuvarande regeringen hänvisar till en översyn av Sveriges Västsaharapolitik, en översyn som inkluderar frågan om hur det västsahariska folkets rätt till självbestämmande ska kunna förverkligas. Översynen inkluderar även frågan om biståndet till de västsahariska flyktinglägren samt frågan om EU-samarbeten och EU-avtal med Marocko som rör Västsahara.

Med ett socialdemokratiskt kongressbeslut, ett fattat riksdagsbeslut och en så småningom avslutad översyn är det nu hög tid för regeringen med utrikesminister Margot Wallström i spetsen att se till att ett erkännande kommer till stånd. Ett svenskt erkännande skulle betyda mycket för att påskynda den demokratiska processen för ett fritt och självständigt Västsahara, och skulle kunna få fler länder att följa efter.

Johan Büser (S)

Yasmine Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)