Ersättare för avgående ledamöter i kommunala nämnder

Motion 2016/17:2957 av Per-Ingvar Johnsson (C)

av Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna för proportionella val på så sätt att ersättare för avgående ledamot i nämnd eller styrelse blir någon tillhörande samma parti som en avgående ledamot och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter val av ledamöter och ersättare i kommunala nämnder och styrelser, enligt lagen om proportionella val, kommer en avgående ledamot att ersättas av den ersättare som står först på listan över valda ersättare oberoende av vilket parti denne tillhör.

Det är ingen tvekan om att ett parti, eller partier i valteknisk samverkan, ska få de platser de är berättigade till enligt heltalsmetoden. Men däremot borde inte proportionella val hindra fyllnadsval efter ledamöter, som av olika anledningar lämnar sina uppdrag under mandatperioden.

De nuvarande reglerna ställer till problem, till exempel om ett mindre parti har en ordförandepost i en nämnd och endast den ordinarie platsen. Om ordföranden måste ersättas måste partiet lämna den platsen till ett annat parti, eftersom det inte finns någon annan ordinarie ledamot för partiet som kan ta uppdraget. Partiet blir då orepresenterat i nämnden. Det kan också innebära en majoritetsförändring.

På denna grund anser jag att en översyn bör ske av lagen om proportionella val i den del som gäller utseende av ersättare när ordinarie ledamot i nämnd eller styrelse avgår under mandatperioden.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)