Ersättning till vigselförrättare

Motion 2005/06:L234 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättningen till förrättare av vigsel och registrerat partnerskap.

Motivering

Ersättningen till förrättare av vigsel och registrerat partnerskap är 110 kr för den första förrättningen under en dag och därefter 30 kr per registreringstillfälle under samma dag. Ersättningen har inte justerats sedan 1986. Enligt uppgift har regeringen haft för avsikt att ta ställning till ersättningsnivåerna men det har fortfarande inte skett. Det är bra att regeringen har uppmärksammat frågan men det är nu angeläget att man gör ett ställningstagande. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 22 september 2005

Carina Hägg (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)