Ersättning vid vidareförsäljning av konst

Motion 1993/94:L803 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

av Elisabeth Persson m.fl. (v)
Dokument saknas
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)